Ecografia Doppler peniana

La ecografia doppler peniana és una prova dinàmica que permet l'obtenció d'imatges per a l'avaluació estructural i anatòmica del membre viril masculí per tal d'avaluar l'estat hemodinàmic del mateix.

 

Aquesta exploració ha de ser utilitzada abans de considerar altres proves perquè és un mètode mínimament invasiu que permet diferenciar entre les causes psicògenes i orgàniques de la disfunció erèctil.

WhatsApp Image 2021-01-08 at 12.47.15.jp

També està indicada per a distingir el priapisme d'alt i baix flux i avaluar anomalies estructurals com la placa de Peyronie. Es basa en la combinació d'una ecografia a temps real amb un doppler polsat que permet valorar el diàmetre de les artèries cavernoses, la velocitat del flux, la resistència perifèrica i el flux venós.

 

Qualsevol actuació mèdica no es troba exempta de riscos. La major part de les vegades, els riscos no es materialitzen, i la intervenció no produeix danys o efectes secundaris indesitjables. Però ha de conèixer que els més freqüents poden ser: dolor a la zona d'injecció, hematoma sota la pell del penis o episodi de mareig, per baixada de la tensió arterial. Els més greus, que solen ser els menys freqüents inclouen: erecció perllongada> 4h (Priapisme), que pot obligar a la injecció d'un antídot per a la seva solució (Fenilefrina), reaccions al·lèrgiques o efectes secundaris als medicaments que cal administrar-li.

 

Se li ha facilitarà un informe per correu electrònic personal al pacient o entitat autoritzada on s'inclouen imatges ecogràfiques i informe mèdic.

És un procediment de baix risc i no necessita ser hospitalitzat ni requereix preparació prèvia. Vostè anirà a consulta on després de ser avaluat a la llitera, se li aplicarà un gel de consistència aquosa a l'àrea genital que facilita la transmissió de les ones sonores.

El metge desplaça un transductor sobre la zona evaluada que permet l'estudi ecogràfic inicial. S'injecta una substància vasoactiva (PGE1) mitjançant una agulla fina a la zona lateral del penis (cos cavernós) amb la finalitat de provocar una erecció. La injecció pot produir dolor generalment molt lleuger i suportable. Després d'esperar uns minuts, es produirà una erecció més o menys intensa, o nul·la si vostè no respon a la substància injectada.

 

La prova té una duració de 30-60 minuts.